av直播软件免费下载

av直播软件免费下载

独禀金精,善制风木,高巅之上,惟风可到,故主用多在上部。诸疮痛痒,皆属心火,故为疮家要药。

散风去湿,解热止痛,感冒鼻塞,用之可通。 故夏月犯暑口渴者,必须用之以解,似乎滑石乃止渴之圣药。

此则不必米醋,凡米醋皆可用,正取其过酸,易于敛涩而宁谧耳。人参得萝卜子,其功更补。

肺属金,而金色白,又何疑乎?寒热之无常,此邪祟而非邪。

茎叶动风动气,有疮疡痔疾者俱忌。 入心、肺、膀胱三经。

血化为乳,自是至理。 第一卷·通治部分\发散药、退热药内容:味辛,性热,无毒。

Leave a Reply