WANZ-633 - 麻里梨夏2017年番号 DQNとツルんでる金魚

WANZ-633 - 麻里梨夏2017年番号 DQNとツルんでる金魚

 巴旦杏亦名忽鹿麻,另是一物也。润心肺燥热,治嗽消痰,解酒和中,助【发明】震亨曰∶石蜜甘喜入脾,食多则害必生于脾。

牙齿痛必用胡椒、荜茇者,散其中浮热也。宋仁宗天圣丁卯八月十五日夜,月明天净,杭州灵隐寺月桂子降,其繁如雨,其大如豆,其圆如珠,其色有白者、黄者、黑者,壳如芡实,味辛。

不出,含沙糖一块,下咽即涎出也。加麝香少许,酒下,比之水银等药,不损人。

 或入姜汁、温酒同服。毒肿入腹∶鸡舌香、青木香、薰陆香、麝香各一两,水四升,煮二升,分二服。

似椒、时珍曰∶蔓椒野生林箐间,枝软如蔓,子、叶皆似椒,山人亦食之。 千岁藤如葛,而叶背白,子赤可时珍曰∶苏恭所说,形状甚是,但以为千岁则非矣。

 以薄荷安土上,再用一盆覆之,黄泥封固,于火上款款炙之。颂曰∶椰子,岭南州郡皆有之。

Leave a Reply