Vol863模特梦心玥脱性感深色职业装露蕾丝内衣超薄黑丝完美诱惑写真101P梦心玥画语界

Vol863模特梦心玥脱性感深色职业装露蕾丝内衣超薄黑丝完美诱惑写真101P梦心玥画语界

《本经》主寒热泄利,白沃阴蚀,恶疮,目痛,坚骨齿。 《本经》治热毒恶疮,下乳汁,以其能利窍也。

 急不可得,绿青可以代用,活法在人,可执一乎。《本经》言补中下气者,甘能缓中,咸能润下,痰气下而中气安,胁下满结,寒热惊悸,水气皆除矣。

色白,揉之如绵不脆者真,质坚脆者即伪。观《本经》主治皆指鲜者而言,只缘诸家《本草》从未明言,且产处辽远,药肆仅有干者,鲜者绝不可得,是不能无混用之失。

《别录》治痈疽结热。盖肝藏血而主筋,肝无留滞则营血调,而伤中自愈,筋无邪着则三气通,而血痹自除。

其条实者兼行冲脉,治血热妄行。今吴兴山中间亦产此。

《本经》治金疮为风寒所击而痛,及贲豚痫痉,女子疝瘕,皆邪气内贼之候。抱朴子亦云∶能消柔五金,化七十二石。

Leave a Reply