Vol343女神王雨纯厦门旅拍浴室三点式内衣配吊带蕾丝撩人诱惑写真48P王雨纯花漾

Vol343女神王雨纯厦门旅拍浴室三点式内衣配吊带蕾丝撩人诱惑写真48P王雨纯花漾

婴儿痘烂生蛆者,亦服前药,外用寒水石细末掺之,又治疮脓忽臭。待次日饮之,以醉为度。

 [37]从外丘下行外踝上五寸,光明穴也。【注】[1]手者,上体所以持物也。

 [2]命门穴,主治老人肾虚腰疼,及久痔脱肛,肠风下血等证。[19]从天溪上行一寸六分,去胸中行亦旁开六寸,仰而取之,胸乡穴也。

如发热,口渴,便闭,脉沈实者,邪在里也,宜服黄连解毒汤加生大黄一钱五分,葱头五个清之。<篇名>头部主病针灸要穴歌11口眼歪邪灸地仓,颊肿唇弛牙噤强,失音不语目不闭,□动视物目□□。

<1>法以两手按摩碎骨,推拿复位,再以指顶按其伤处,无错落之骨,   <2>每日早服正骨紫金丹,俟三日后,开廉视之,若有不平处,再捻筋   结,令其舒平,贴万灵膏,仍以竹廉裹之。血已止,宜冰蛳散枯去本痣,以月白珍珠撒搽,太乙膏盖贴,生皮即愈。

<4>再用白布在外缠裹毕,更用扶手板,长二尺余,宽三、四寸,两头   穿绳,悬空挂起,令病人俯伏于上,不使其肩骨下垂。色赤者,诸书谓之赤游丹;色白者,为水丹,小儿多生之。

Leave a Reply