No3267嫩模林文文yooki经典米色西装主题私房半脱露黑色内衣诱惑写真57P林文文秀人网

No3267嫩模林文文yooki经典米色西装主题私房半脱露黑色内衣诱惑写真57P林文文秀人网

寸口细微如丝,为脱阳;尺部细微无力,为脱阴。 一通浮紧有力,无汗恶寒,头项痛,腰脊强,发热,此为伤寒在表,宜发散,冬时麻黄汤,春、夏、浮缓,有汗恶风,头项痛,腰脊强,发热,此为伤风在表,冬时用桂枝汤,余三时用加减冲和汤。

如此而汗,如彼而下,又如彼而温,桂枝、承气授之不差,姜附、理中发而必当。 诸阳受热,其邪在表,当汗不汗,致使热毒入脏,积瘀于内,遂成吐血。

宜谨慎珍藏,毋违我之至嘱也。下利腹满,身痛,先温其里,四逆汤,后解其表,桂枝汤。

 治法病同。若脉浮数,表证尤在,可再汗之。

 劫法备开杀车槌方前。热而烦渴者,小柴胡加栝蒌。

此因热结膀胱,其人如狂,太阳经之里证也,自有太阳经之里药治,不与阳狂同治法。 身如被杖,阴毒也。

Leave a Reply