No3300嫩模安然Maleah成都旅拍隔壁躲雨剧情主题浴室粉色内衣诱惑写真69P安然秀人网

No3300嫩模安然Maleah成都旅拍隔壁躲雨剧情主题浴室粉色内衣诱惑写真69P安然秀人网

一小儿下痢腹痛,阴冷,小便短少,用五味异功散加肉豆蔻顿愈。 每服十丸,空心白汤化下。

若既下而食少饮汤,或腹作胀者,此脾气内虚也,宜用白术散补之。亥子丑时热,肾经也,用地黄丸。

肺脏有热者,泻白散;肺气虚热,异功散加炒黑山栀。黑为寒水反来侮土;白为气虚亡阳,凡此宜用六君子汤加小柴胡汤。

若不审其因,泛用祛风化痰之剂,则脾气益伤,阴血益损,病邪益盛而危矣。左右一样者,是惊与积齐发。

睡因惊悸,合面而卧者,心经虚热也。若肝肾脉俱和,然后察其心家虚实治之。

脾肺燥不能化生者,用黄芩清肺饮。行迟鹤膝加鹿茸、牛膝愚按∶前丸治肾肝血虚,燥热作渴,小便淋秘,痰气上壅;或风客淫气,患瘰结核;或四肢发搐,眼目动;或咳嗽吐血,头目眩晕;或咽喉燥痛,口舌疮裂;或自汗盗汗,便血诸血;或禀赋不足,肢体瘦弱,解颅失音;或畏明下窜,五迟五软,肾疳肝疳;或早近女色,精血亏耗,五脏齐损;或属肾肝诸症不足之症,宜用此以滋化源。

Leave a Reply